VSG Dingolfing e.V. - Jahresmeisterschaft - Einzelergebnisse 2022/2023


Einzelergebnisse der Jahresmeisterschaft 2022/2023

(Zehntelwertung)


   J u g e n d

   Kerstin Brummer (LG) (23)     (B) 4078 | 197.7, 201.9, 202.1, 202.9, 202.3, 202.8, 200.3, 203.3, 202.0, 203.7,
                                 (A) 4675 | 206.7, 205.3, 204.3, 204.0, 205.3, 202.3, 203.8, 202.5, 205.3, 207.0,
                                 (M) 203.3 | 206.9, 203.1, 199.4
   Ramona Jahn (LG) (23)         (B) 4049 | 199.5, 203.8, 200.2, 202.8, 204.1, 203.6, 202.0, 199.5, 198.6, 201.6,
                                 (A) 4647 | 200.0, 202.4, 201.3, 203.3, 203.3, 201.2, 204.7, 203.9, 203.2, 200.1,
                                 (M) 202.0 | 202.5, 205.1, 200.4
   Maxi Eineichner (LG) (10)     (B) 1857 | 186.1, 171.8, 185.9, 182.0, 185.6, 195.5, 188.2, 185.5, 190.2, 186.0,
                                 (M)185.68 |
   Maximilian Loureiro (LG) (10) (B) 1708 | 174.1, 168.9, 170.2, 167.5, 168.8, 162.4, 176.5, 184.9, 177.9, 156.3,
                                 (M)170.75 |
   Valentin Demmelmaier (LG) (1) (B) 99 | 98.6,
                                 (M) 98.60 |


(B) .. Ringsumme aus den besten 20 Serien (soweit vorh.)

(A) .. Ringsumme aus allen vorhandenen Serien (max. 50)

(M) .. Mittelwert aus allen vorhandenen Serien (max. 50)
   K l a s s e A

   Stefan Rauscheder (29)        197.94 | 201.4, 197.7, 193.7, 193.1, 190.9, 200.1, 199.4, 200.4, 201.8, 196.8,
                                           199.6, 201.8, 200.1, 201.4, 199.2, 198.2, 200.6, 194.4, 196.8, 200.9,
                                           200.5, 193.9, 201.0, 196.7, 195.0, 191.1, 202.9, 198.3, 192.6
   Norbert Hofmeister (21)       197.81 | 195.6, 191.1, 204.2, 199.8, 200.9, 200.8, 197.3, 200.2, 198.7, 198.8,
                                           197.8, 196.9, 198.1, 199.7, 197.7, 188.8, 197.2, 193.1, 194.9, 201.4,
                                           201.0
   Markus Brummer (20)           194.72 | 196.0, 199.4, 195.7, 198.0, 191.9, 196.7, 194.7, 198.9, 196.8, 191.2,
                                           197.7, 195.6, 192.0, 189.4, 186.1, 189.8, 192.5, 194.5, 199.0, 198.6
   Thomas Hagner (24)            194.22 | 193.0, 194.3, 196.7, 190.8, 196.5, 198.3, 194.0, 194.6, 188.1, 192.3,
                                           192.1, 194.6, 190.3, 186.6, 201.1, 199.5, 195.0, 196.4, 196.7, 198.5,
                                           196.7, 194.2, 188.9, 192.0
   Mirjam Körndl (10)            192.62 | 191.1, 193.9, 185.0, 190.0, 194.7, 194.6, 195.2, 194.7, 190.8, 196.2
   Albert Weber (13)             190.65 | 193.5, 195.2, 188.7, 188.6, 193.2, 195.5, 188.7, 187.3, 188.2, 190.2,
                                           192.5, 191.7, 185.1


   K l a s s e B

   Josef Fleischmann (30)        187.96 | 189.8, 184.2, 188.9, 185.1, 191.0, 197.8, 185.6, 185.2, 184.2, 188.5,
                                           185.1, 178.7, 189.8, 183.2, 185.3, 187.1, 188.5, 192.1, 185.5, 190.5,
                                           188.8, 187.2, 192.3, 192.0, 186.7, 193.3, 188.8, 183.7, 191.1, 188.8
   Florian G. Schmidt (22)       187.43 | 182.3, 184.7, 190.2, 191.6, 180.2, 181.2, 183.6, 188.2, 191.1, 181.1,
                                           188.4, 190.5, 192.7, 190.9, 196.9, 192.7, 184.4, 191.2, 185.6, 185.7,
                                           184.8, 185.5
   Alexander Petzold (34)        183.40 | 185.3, 191.3, 195.0, 179.6, 182.0, 182.1, 174.7, 188.3, 185.8, 183.4,
                                           185.2, 186.7, 179.4, 187.9, 155.6, 184.4, 187.3, 181.6, 186.4, 185.7,
                                           181.1, 186.0, 190.0, 186.2, 181.4, 179.4, 184.4, 180.5, 170.3, 189.7,
                                           187.6, 188.9, 178.4, 184.0
   Lydia Fleischmann (28)        180.64 | 179.7, 186.1, 179.8, 184.6, 186.3, 175.6, 183.9, 180.8, 177.7, 171.1,
                                           169.5, 174.1, 173.9, 178.5, 174.6, 175.7, 172.5, 164.7, 194.5, 190.5,
                                           180.0, 182.7, 190.7, 188.7, 182.3, 185.5, 184.5, 189.5
   Joachim Zepmeisel (38)        176.99 | 174.9, 179.3, 175.6, 167.0, 168.4, 177.9, 172.6, 177.7, 173.7, 177.1,
                                           180.5, 183.4, 180.8, 176.8, 180.5, 177.1, 178.7, 171.3, 175.7, 177.5,
                                           179.1, 182.6, 186.8, 182.2, 175.7, 184.1, 180.2, 178.3, 163.7, 181.3,
                                           167.9, 173.9, 185.3, 179.5, 175.2, 177.2, 172.3, 173.8
   Hermann Raith (29)            153.96 | 141.0, 161.6, 151.5, 157.5, 154.8, 157.3, 155.9, 147.0, 148.9, 140.2,
                                           154.1, 164.3, 156.2, 156.8, 149.5, 152.7, 129.7, 157.4, 163.3, 159.6,
                                           158.0, 175.2, 165.7, 171.4, 146.9, 152.6, 157.5, 140.5, 137.6


   S e n i o r e n (mit Hilfsmittel, 30 Schuss)

   Willi Weber (LG) (21)         310.66 | 312.5, 311.5, 312.2, 310.1, 307.6, 313.1, 311.8, 310.9, 308.9, 309.6,
                                           309.4, 310.8, 307.2, 309.8, 313.5, 311.1, 309.1, 313.1, 311.5, 310.1,
                                           310.0
   Brigitta Ammer (LG) (28)      309.01 | 307.9, 312.8, 311.1, 306.7, 311.5, 310.7, 309.0, 310.5, 307.3, 308.3,
                                           309.5, 308.9, 316.6, 310.7, 306.9, 312.0, 305.3, 305.8, 309.4, 306.3,
                                           303.4, 311.1, 308.9, 303.2, 312.4, 306.6, 311.2, 308.3
   Martin Ammer (LG) (22)        305.80 | 307.1, 305.9, 305.9, 312.9, 306.4, 310.8, 309.0, 310.7, 305.3, 308.6,
                                           296.6, 307.7, 302.0, 305.4, 302.4, 303.9, 305.7, 309.7, 303.6, 305.7,
                                           299.8, 302.4
   Klaus Wallner (LP) (20)       290.99 | 299.5, 290.8, 293.8, 295.3, 300.2, 289.2, 300.0, 282.9, 296.5, 293.9,
                                           280.5, 289.2, 290.5, 283.5, 287.6, 284.9, 295.2, 293.1, 287.6, 285.5
   Achim Schulze (LP) (32)       280.07 | 280.6, 275.4, 272.9, 279.6, 284.1, 281.5, 282.7, 280.4, 291.1, 278.7,
                                           284.4, 277.5, 281.5, 283.2, 276.7, 276.8, 284.0, 277.7, 274.1, 282.4,
                                           281.8, 284.0, 286.3, 269.8, 291.3, 274.5, 267.3, 283.1, 280.2, 273.9,
                                           278.3, 286.5
   Klaus Wimmer (LP) (14)        247.85 | 244.4, 259.6, 238.5, 244.5, 243.0, 264.8, 253.4, 254.1, 252.8, 248.2,
                                           248.5, 254.9, 220.3, 242.9


   L u f t p i s t o l e

   Bernhard Weinmann (38)        194.19 | 192.5, 196.0, 197.1, 192.2, 193.2, 194.1, 196.3, 190.8, 189.8, 188.9,
                                           192.5, 194.9, 195.7, 193.0, 192.2, 193.4, 197.1, 191.3, 193.5, 194.0,
                                           194.0, 196.2, 195.8, 194.5, 198.0, 195.8, 193.5, 194.9, 198.3, 199.4,
                                           189.2, 192.4, 196.1, 193.9, 188.8, 200.1, 193.4, 196.4
   Alwin Slavik (23)             189.04 | 191.7, 181.2, 188.1, 193.3, 192.7, 189.7, 182.5, 183.9, 187.6, 186.5,
                                           182.8, 191.3, 189.7, 195.4, 184.2, 195.1, 187.9, 188.7, 189.1, 191.4,
                                           192.3, 187.3, 195.5
   Charlotte Laube (1)           186.10 | 186.1
   Wilhelm Molnar (22)           185.70 | 178.0, 189.9, 183.3, 194.4, 185.4, 195.5, 183.9, 184.1, 186.1, 187.4,
                                           183.1, 184.6, 190.8, 179.6, 181.5, 185.5, 187.7, 185.7, 187.8, 182.7,
                                           187.4, 181.0
   Sibille Kammerl (3)           185.67 | 182.4, 191.6, 183.0
   Sebastian Berger (20)         183.37 | 188.3, 178.4, 183.0, 187.1, 185.1, 185.9, 176.4, 181.9, 188.3, 188.0,
                                           181.7, 179.6, 185.1, 176.6, 181.3, 180.7, 186.6, 186.7, 188.3, 178.4
   Helmut Rosner (22)            177.72 | 180.1, 169.6, 171.2, 183.3, 178.7, 182.8, 172.4, 182.2, 175.9, 176.4,
                                           169.2, 180.5, 167.7, 175.3, 179.6, 185.1, 180.3, 180.2, 180.4, 186.6,
                                           176.1, 176.3
   Tibor Molnar (29)             172.59 | 174.2, 166.1, 172.3, 174.0, 182.9, 177.3, 170.5, 162.5, 159.0, 187.1,
                                           183.4, 169.9, 169.0, 174.3, 174.5, 180.5, 162.1, 171.9, 174.4, 167.8,
                                           177.2, 176.7, 179.3, 168.8, 173.3, 171.5, 172.8, 156.9, 174.9

   Ringschnitt aus allen Einzelergebnissen (Zehntelwertung)!
Zurück zur VSG Dingolfing e.V. Startseite.
© 2023 ff VSG Dingolfing e.V. 30.06.2023 G. Flm