VSG Dingolfing e.V. - Jahresmeisterschaft - Einzelergebnisse 2019/2020


Einzelergebnisse der Jahresmeisterschaft 2019/2020


   J u g e n d

   Maxi Eineichner (LG) (21)     (B) 3405 | 149, 163, 161, 148, 148, 172, 183, 177, 178, 168,
                                 (A) 3553 | 177, 173, 177, 156, 173, 172, 174, 176, 181, 170,
                                 (M) 169.2 | 177
   Ramona Jahn (LG) (13)         (B) 2480 | 190, 191, 193, 188, 188, 189, 190, 196, 196, 194,
                                 (A) 2480 | 191, 189, 185,
                                 (M) 190.8 |
   Kerstin Brummer (LG) (12)     (B) 2304 | 190, 190, 193, 195, 190, 195, 189, 188, 193, 195,
                                 (A) 2304 | 188, 198,
                                 (M) 192.0 |
   Julian Theiss (LG) (1)        (B) 153 | 153,
                                 (M) 153.0 |


(B) .. Ringsumme aus den besten 20 Serien (soweit vorh.)

(A) .. Ringsumme aus allen vorhandenen Serien (max. 50)

(M) .. Mittelwert aus allen vorhandenen Serien (max. 50)
   K l a s s e A

   Nicole Körndl (5)             193.20 | 190, 194, 193, 194, 195
   Norbert Hofmeister (13)       191.00 | 190, 193, 193, 195, 189, 190, 190, 189, 191, 187,
                                          188, 194, 194
   Tibor Molnar (14)             189.43 | 189, 192, 184, 191, 193, 187, 192, 190, 192, 189,
                                          185, 192, 192, 184
   Stefan Rauscheder (20)        188.60 | 191, 186, 193, 188, 189, 183, 190, 189, 186, 189,
                                          192, 186, 184, 184, 188, 188, 186, 195, 192, 193
   Markus Brummer (10)           187.20 | 188, 190, 183, 191, 183, 184, 187, 190, 189, 187
   Thomas Hagner (13)            186.38 | 187, 190, 189, 189, 189, 184, 179, 177, 191, 187,
                                          190, 185, 186
   Mirjam Körndl (2)             183.00 | 183, 183


   K l a s s e B

   Josef Fleischmann (24)        180.29 | 181, 182, 176, 174, 174, 183, 181, 171, 186, 175,
                                          181, 187, 180, 174, 181, 186, 186, 179, 180, 180,
                                          182, 183, 182, 183
   Florian G. Schmidt (17)       178.24 | 178, 180, 182, 179, 176, 178, 173, 178, 184, 178,
                                          179, 179, 178, 172, 176, 182, 178
   Alexander Petzold (24)        178.21 | 176, 179, 188, 186, 180, 174, 181, 179, 182, 177,
                                          181, 184, 168, 170, 179, 174, 179, 175, 179, 182,
                                          178, 177, 180, 169
   Gerhard Salzinger (5)         171.40 | 164, 174, 176, 173, 170
   Lydia Fleischmann (46)        170.74 | 159, 166, 168, 169, 176, 171, 162, 176, 166, 169,
                                          174, 171, 178, 168, 172, 168, 177, 169, 178, 161,
                                          167, 169, 168, 167, 164, 175, 161, 166, 168, 171,
                                          171, 174, 176, 175, 166, 161, 164, 171, 173, 184,
                                          181, 170, 179, 185, 171, 179
   Joachim Zepmeisel (9)         164.89 | 170, 168, 172, 164, 164, 154, 157, 167, 168
   Hermann Raith (35)            152.80 | 158, 165, 156, 151, 153, 141, 168, 141, 139, 153,
                                          176, 153, 146, 145, 143, 159, 150, 151, 152, 157,
                                          144, 168, 143, 161, 160, 155, 135, 152, 157, 143,
                                          158, 152, 167, 157, 139


   S e n i o r e n (mit Hilfsmittel, 30 Schuss, Zehntelring)

   Gerlinde Kammerl (LG) (28)    313.87 | 318.30, 315.60, 312.40, 315.30, 308.60, 315.50, 317.50, 313.20, 314.10, 314.50,
                                          312.10, 314.00, 313.80, 314.50, 311.60, 311.50, 313.30, 313.90, 314.00, 315.60,
                                          313.80, 311.70, 312.90, 311.00, 315.90, 315.50, 316.00, 312.30
   Willi Weber (LG) (20)         313.63 | 313.70, 315.40, 315.40, 314.20, 316.70, 317.10, 313.70, 314.70, 311.20, 313.70,
                                          316.20, 314.50, 312.50, 311.50, 311.20, 313.70, 312.10, 311.80, 314.40, 308.90
   Brigitta Ammer (LG) (27)      310.12 | 308.40, 304.90, 306.50, 310.90, 313.00, 306.40, 308.10, 312.20, 312.60, 313.90,
                                          311.70, 312.30, 312.20, 314.10, 313.90, 308.70, 308.70, 309.70, 307.50, 309.80,
                                          307.10, 312.20, 308.20, 308.70, 309.00, 310.70, 311.80
   Frieda Ritthaler (LG) (17)    307.91 | 311.70, 309.20, 312.30, 303.90, 308.80, 310.20, 306.60, 306.70, 308.90, 306.40,
                                          306.30, 306.60, 306.20, 308.70, 309.30, 305.90, 306.80
   Martin Ammer (LG) (27)        305.11 | 298.70, 307.80, 304.00, 308.50, 308.70, 307.70, 308.50, 307.20, 302.80, 302.80,
                                          306.00, 304.80, 307.10, 306.50, 302.70, 302.50, 305.10, 306.50, 308.00, 301.60,
                                          300.90, 304.20, 305.50, 305.90, 303.10, 306.70, 304.20
   Johann Ritthaler (LG) (21)    301.50 | 303.60, 305.90, 307.70, 300.60, 303.50, 299.50, 287.40, 300.20, 301.00, 302.40,
                                          301.20, 301.50, 299.10, 301.40, 297.20, 303.20, 300.40, 304.50, 302.10, 303.30,
                                          305.80
   Klaus Wallner (LP) (15)       291.73 | 288.70, 289.90, 280.80, 279.40, 284.60, 286.30, 299.20, 290.30, 295.00, 297.90,
                                          294.60, 298.80, 303.80, 294.80, 291.80
   Frieda Ritthaler (LP) (14)    283.01 | 283.00, 278.60, 288.60, 283.40, 285.10, 283.30, 276.90, 284.20, 283.20, 275.50,
                                          283.30, 286.10, 283.20, 287.70
   Erich Schermer (LG) (5)       282.08 | 283.30, 280.00, 281.40, 283.40, 282.30
   Achim Schulze (LP) (15)       281.56 | 287.40, 279.90, 273.90, 282.00, 285.50, 270.80, 289.80, 283.00, 273.90, 276.60,
                                          286.30, 275.80, 289.10, 290.70, 278.70


   L u f t p i s t o l e

   Bernhard Weinmann (32)        185.41 | 180, 188, 184, 188, 182, 188, 184, 185, 187, 181,
                                          190, 180, 186, 181, 186, 190, 185, 185, 191, 183,
                                          179, 182, 188, 187, 188, 184, 185, 190, 189, 182,
                                          187, 188
   Alwin Slavik (14)             182.57 | 186, 188, 186, 187, 182, 185, 186, 185, 180, 175,
                                          183, 181, 174, 178
   Wilhelm Molnar (21)           179.71 | 174, 184, 181, 171, 183, 176, 175, 181, 187, 174,
                                          173, 186, 175, 177, 181, 184, 182, 184, 185, 183,
                                          178
   Josef Fleischmann (18)        178.56 | 178, 181, 175, 177, 181, 168, 175, 184, 174, 177,
                                          181, 177, 181, 180, 176, 179, 187, 183
   Sibille Kammerl (8)           176.25 | 171, 181, 173, 178, 176, 172, 177, 182
   Sebastian Berger (20)         171.85 | 167, 175, 173, 165, 178, 175, 179, 179, 165, 160,
                                          170, 164, 170, 177, 172, 172, 172, 166, 176, 182
   Albert Weber (5)              170.20 | 164, 173, 177, 167, 170
   Helmut Rosner (10)            167.70 | 160, 172, 169, 168, 170, 174, 178, 169, 161, 156

   Ringschnitt aus allen Einzelergebnissen!
Zurück zur VSG Dingolfing e.V. Startseite.
© 2020 ff VSG Dingolfing e.V. 13.03.2020 G. Flm